Skip to main content

kenneth kirschner - ’05 compositions [alg020]

Audio Preview

audio
kenneth kirschner - ’05 compositions [alg020]
4 composicións de Kenneth Kirschner, que xa foran publicadas nunha versión anterior na páxina web do autor, nas datas que aparecen no nome das composicións. Kenneth Kirschner, mantén unha especie de diario de creación, donde vai poñendo as composicións que vai facendo, introducíndoas nunha clasificación extrictamente temporal e cronolóxica, moi na liña do seu estilo minimalista. Desta liña temporal, extraímos as catro composicións para esta release, logo de ser expecialmente arranxadas para a ocasión.

4 Composiciones de Kenneth Kirschner, que ya fueron publicadas en una versión anterior en la página web del autor, en las fechas que aparecen en el nombre de las composiciones. Kenneth Kirschner, mantiene una especie de diario de creación, donde va poniendo las composiciones que va haciendo, introduciendolas en una clasificación extrictamente temporal y cronológica, muy en la linea de su estilo minimalisata. De esta linea temporal, extraímos las cuatro composiciones para esta release, luego de ser expecialmente arregladas para la ocasión.


comment
Reviews

Reviewer: bizworldusa - favoritefavoritefavoritefavorite - July 14, 2012
Subject: internet archiver write review
hello iam bizworldusa
Piano and vibes compositions. Experimental and ... [alg035] - Songs for love and destruction. Noise .... Go arse over tits é o grupo formado por Kayaka(bcn-londres) e máis Bad boy(londres). ... kenneth kirschner - Â'05 compositions [alg020businesskenneth kirschner - Â'05 compositions [alg020] - kenneth kirschner 4 composicións de Kenneth Kirschner, que xa foran publicadas nunha versión anterior na ...forby thankyou

bizworldusa.com
Reviewer: jwf3148 - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - September 21, 2010
Subject: Wonderfully eerie !!!
Wonderfully eerie !!!
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Conv
by Kenneth Kirschner
audio
eye 2,931
favorite 1
comment 2
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Source: www.kennethkirschner.com
Autoplate
by Kenneth Kirschner
audio
eye 2,193
favorite 0
comment 2
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Source: http://www.autoplate.org
RAIN netlabel
by Kenneth Kirschner
audio
eye 1,814
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
RAIN netlabel
audio
eye 4,292
favorite 0
comment 0
Free Music Archive
by Kenneth Kirschner
audio
eye 62
favorite 0
comment 0
Source: http://freemusicarchive.org/music/Kenneth_Kirschner/SHSKH_Vol07_-_Kenneth_Kirschner/
.contemporary
by Kenneth Kirschner
audio
eye 504
favorite 1
comment 0
Test Tube
audio
eye 13,874
favorite 0
comment 0
Alg-a
audio
eye 247
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Alg-a
audio
eye 1,393
favorite 0
comment 0
Alg-a
by nenoescuro
audio
eye 703
favorite 0
comment 0